Fundacja

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora

NASZE DZIAŁANIA

Cykliczne Koncerty

Ponad 20 Koncertów w Wirydarzu oraz coroczne wręczenie Nagrody im. dra Jerzego Masiora połączony z Koncertem!

Stałe wsparcie dla potrzebujących

Ponad 350 podopiecznych już wsparliśmy w ich działaniach i aktualnych potrzebach artystycznych!

Nagroda im. dra Jerzego Masiora
12 LAUREATÓW
Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty
ponad 24 koncertów
Wsparcie młodych artystów
ponad 350 podopiecznych 100%

POWSTANIE FUNDACJI

logo_nowe

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu ustanowiona została przez Romualdę Uznańską Masior w dniu 2 marca 2004r. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o Ustawę o fundacjach z dnia 6 Kwietnia 1984 r., oraz Statut. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Nowy Sącz.
2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja używa pieczęci z napisem:
"FUNDACJA IM. DRA JERZEGO MASIORA W NOWYM SĄCZU" oraz -->logo< --

4. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej działalności statutowej.

Zespół Fundacji

Józef Kaczmarczyk - Prezes
Wiesława Badyda -Mysłakowska - I v-ce
Andrzej Pancerz - II v-ce
Mikołaj Kaczmarczyk - członek zarządu

Jakub Bulzak (P); Andrzej Mysłakowski (ZP);
Justyna Jajko; Jan Kożuch; Wiesław Słyś;
Wojciech Szpineter; Janusz Stettner;
Julia Kaczmarczyk; Jan Puchała

Wiesław Słyś - przewodniczący
Jan Kożuch - z-ca przewodniczącego
Jan Puchała - członek komisji