XXVII Koncert w Wirydarzu

foto: J. Barciszewski, R. Bestyński, J.Kaczmarczyk