Irena Michalska Laureatką Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2019

Tegoroczny Koncert Galowy połączony z wręczeniem  Nagrody im. Dra Jerzego Masiora, poprowadzony przez Julię Kaczmarczyk i Jakuba Bulzaka, zorganizowano w dniu 14 grudnia 2019 r. w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.

Po powitaniu wszystkich gości,  w szczególności: darczyńców, wspierających cele fundacji i patronów  medialnych prowadzący koncert nawiązali do idei Nagrody im. Dra Jerzego Masiora i przypomnieli o plebiscycie na Laureata Publiczności oraz o aukcji obrazu autorstwa Jerzego Masiora.

Jednocześnie zapowiedziano, że podczas tego szczególnego koncertu (w związku z 15-leciem Fundacji) będziemy dziękować naszym dobroczyńcom.

Następnie kilka słów poświęcono historii nagrody, a chwilę później publiczność miała okazję oglądnąć prezentację z plejadą Laureatów z lat poprzednich (Kinga Pancerz, Klaudia Ziajkowicz, Eliza Safjan, Tomasz Więcek, Mateusz Bieryt, Ilona Klimek, Michał Ziomek, Wiktoria Tracz i Izabela Szafrańska, Małgorzata Wygoda, Magdalena Pikuła i Karol Lis)

Czuliśmy się zaszczyceni tak liczną grupą naszych znakomitych gości wypełniających szczelnie salę im. Romana Sichrawy w MCK Sokół. Przez dwie godziny podziwiali oni występy nominowanych do nagrody młodych artystów, prezentacje multimedialne i koncert gościa specjalnego Pauliny Kończal – obój i Szczepana Kończala – fortepian.

Występy Nominowanych do Nagrody przeplatane były  zaproszeniami na scenę kolejnych   dobroczyńców, którym dziękowaliśmy, jednocześnie wręczając pamiątkowe statuetki.

Kapituła w składzie: Piotr Gryźlak (przewodniczący), Agata Rolka, Kazimierz Twardowski, Wojciech Szpineter, Janusz Michalik, Józef Kaczmarczyk oraz Andrzej Mysłakowski w tym roku nominowała do nagrody 7 osób.

Nominację do Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2019 otrzymali: Nadia Kopkowicz, Julia Kudlik, Wioletta Liber, Irena Michalska, Miranda Szczepańska, Jan Dominik   i Krystian Gizicki.                     

Laureatem Nagrody im. Dra Jerzego Masiora A.D.2019 została Irena Michalska. Nagroda im. Dra Jerzego Masiora to nie tyko dyplom, prestiż, stosowna statuetka, ale i wsparcie finansowe. Nagrodę (stypendium w wysokości  2 tys. zł) wręczył Prezes Zarządu Fundacji Józef Kaczmarczyk.

Wyjątkowo emocjonujący przebieg miała aukcja obrazu namalowanego przez dra Jerzego Masiora z 1978 – „Lwów – Teatyńska  róg  Wojciecha”

Po zaciętej licytacji ostatecznie posiadaczem obrazu za wylicytowana kwotę 2054 zł został Pan Mirosław Chaja z Katowic.  Kwota ta zasili konto fundacji i pozwoli lepiej realizować cele statutowe.

Miłym momentem było również wręczenie nagrody indywidualnej – piękna płaskorzeźba „Anioł”, przekazanej przez znaną artystkę Bożenę Dudek-Olszewską trafiła do najmłodszej artystki skrzypaczki Mirandy Szczepańskiej .

W plebiscycie na laureata publiczności największą liczbę głosów uzyskał Jan Dominik – obój. Nagrodę publiczności (luksusowe słuchawki) ufundowała i wręczyła Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Iwona Mularczyk.

Wszyscy nominowani otrzymali kwiaty i upominki, od Fundacji, Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego, od Dyrektora MCK Sokół Andrzeja Zarycha oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego przekazane staraniem Pani Marty Mordarskiej – wiceprzewodniczącej Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego – serdecznie dziękujemy

Patronat Honorowy objął:
Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski,
Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora serdecznie dziękuje firmom:

TECHNOBUD Nowy Sącz, Flexergis Sp. z o.o., DAKO, , EuroSERWIS Janusz Mucha, Dworek Noce i Dnie, OSM Nowy Sącz,  ZETTRANSPORT, Buchalter, PROXIMA S.C. Benedykt Polański, Dorota Polańska, Lesko Sp. z o.o. za wsparcie organizacji Koncertu Galowego i przyczynianie się rozwoju młodych talentów artystycznych.  

Podziękowania składamy patronom medialnym: RDN Nowy Sącz, DTS, oraz Gazecie Krakowskiej.

Gorąco dziękujemy Kapitule Nagrody z jej przewodniczącym Piotrem Gryźlakiem na czele oraz naszym wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w realizację koncertu.

Podziękowanie i słowa uznania kierujemy także do Dyrektora MCK „Sokół” Andrzeja Zarycha, jak również do kierującego Pracownią Audiowizualną Maksymiliana Zięby z zespołem, których zaangażowanie i profesjonalizm sprawił, że koncert nabrał ciekawszej formy. Ponadto, dziękujemy Panu Robertowi Bestyńskiemu za realizację nagrania Koncertu, a Panu Andrzejowi Tamioło za wykonanie i przekazanie zdjęć z koncertu.

W związku z tym, że Fundacja obchodzi w tym roku jubileusz 15-lecie działalności Zarząd Fundacji zaprosił wszystkich dobroczyńców, wolontariuszy, beneficjentów Fundacji oraz gości na tort jubileuszowy niezwykle misternie wykonany i przystrojony przez Pana Jana Kożucha, a także na smaczny poczęstunek estetycznie przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu.

Uczestnicy bankietu mogli nie tylko zachwycać się smakiem potraw, ale także poznać bliżej produkty WINNICY FRITZ –  serdecznie dziękujemy.

W tym roku Fundacja wręczyła Nagrodę już po raz trzynasty, można więc powiedzieć, że wręczanie corocznej Nagrody im. Dra Jerzego Masiora za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym staje się tradycją w Nowym Sączu.

relacje naszych patronów medialnych:

Gazeta Krakowska

Naszemiasto.pl

RDN Nowy Sącz

Dobry Tygodnik Sądecki

Nowosądecki.pl

Autorzy zdjęć: p. M. Chaja; p. A. Tamioła