Kontakt

KONTAKT

Biuro Fundacji

Fundacja im. dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz ul. Tarnowska 25

tel. kontaktowy: +48 605 107 533

e-mail: kontakt@fundacjajm.pl

Wsparcie

Administrator – admin@fundacjajm.pl

Rozwój – media@fundacjajm.pl

Konto Fundacji

PKO BP S.A. O/Nowy Sącz

81 1020 3453 0000 8502 0049 7164

KRS 0000211174

NIP 7343043024

REGON 492941744