POLITYKA PRYWATNOŚCI

cyber-02-02

Szanowni,

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora z siedzibą w Nowym Sączu jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest pomoc i wsparcie młodych, uzdolnionych osób (przede wszystkim artystycznie) w małopolsce na Sądecczyźnie.

Realizując nasze działania zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych młodych artystów, klientów, darczyńców, pracowników, wolontariuszy w celu skutecznej realizacji naszej misji.

Chcemy Cię zapoznać z naszą polityką abyś czuł się pewnie przeglądając nasze treści i zapewnić pełne bezpieczeństwo informacji przy Twoim wsparciu finansowym naszych działań.

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i reguluje przetwarzanie danych osobowych, która ma realny wpływ na działalność mi. in. organizacji i stowarzyszeń.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko,  adres, telefon, identyfikator internetowy stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.

Administratorzy – Kto przetwarza dane?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Dra Jerzego Masiora, z siedzibą przy ul. Tarnowskiej 25, 33-300 Nowy Sącz. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji  jest prezes Fundacji.

Podstawa i cel przetwarzania.

Podstawa prawna w przetwarzaniu danymi osobowymi jest kluczowa w RODO, występuje ich kilka rodzajów. W przypadkach realizowania celów Fundacji wystąpią, co do zasady cztery z nich:

 1. 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa w naszym przypadku to regulaminy i umowy z pracownikami, współpracownikami, wolontariuszami, stypendystami. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić możliwości działania Fundacji, a Ty nie mógłbyś korzystać z naszej pomocy.
 2.  
 3. 2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora czyli Fundację. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje realizację celów Fundacji takich jak np. pozyskiwanie funduszy na naszą działalność.
 4.  
 5. 3. Twoja dobrowolna zgoda. W naszym przypadku jest to udzielenie interdyscyplinarnej pomocy zwłaszcza materialnej przez Fundację lub podmiot zlecony przez Fundację. Nie jest możliwe bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych korzystanie z wsparcia Fundacji. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.
 6.  
 7. 4. Prawne zobowiązania, w naszym przypadku jest to np.: przekazanie materiałów na żądanie uprawnionego organu np.: sąd.

 

Zasady przetwarzania danych

Twoje dane w Fundacji przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. 

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. 

Po wskazanym w  w/w punkcie okresie czasu dane klienta oraz rodzica/opiekuna prawnego podlegają usunięciu z baz elektronicznych Fundacji lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

 

Przekazywanie danych.

Twoje dane będą mogły być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom tj. instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa , grantodawcom, zgodnie z  zapisami umowy  oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

 

Jakie masz prawa?  – Prawa osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.

Zgodnie z RODO przysługują Ci określone uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

 

Jeśli nadal masz pytania?

Pod adresem e–mail  – kontakt@fundacjajm.pl  możesz zadać pytanie lub zgłosić uwagi dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.