[Ponowienie] Zgłoszenia do Nagrody im. dra Jerzego Masiora 2022

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora wręczy już po raz kolejny młodemu artyście    (w wieku do 25 lat) nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym.    Nagroda przyznawana jest za konkretne dokonania kandydata (indywidualne lub zespołowe) w zakresie muzyki, plastyki, twórczości literackiej, teatralnej,     filmowej albo innej dziedziny sztuki, która w opinii zgłaszających do Nagrody zasługuje na to szczególne wyróżnienie. Tradycyjnie pod uwagę były brane osiągniecia wyłącznie
z mijającego roku, jednakże ze względu na pandemię i dwuletnią przerwę w organizowaniu koncertów, zgłoszenie wyjątkowo może zawierać sukcesy kandydatów z lat 2020, 2021 i 2022.

Podstawowym kryterium wyłonienia Nominowanych i Laureata Nagrody jest ocena dokonań artystycznych kandydatów przez Kapitułę Nagrody. Ogłoszenie decyzji Kapituły oraz wręczenie Nagrody A.D. 2022 nastąpi podczas Koncertu Galowego w dniu 10 grudnia 2022 r. w sali MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.   

Podczas tego szczególnego koncertu zaprezentują się Nominowani do Nagrody i Laureat. Przewidziano także dodatkowe atrakcje (m.in. występ gościa specjalnego, wybór laureata publiczności).

Dotychczasowi Laureaci Nagrody to: Kinga Pancerz, Klaudia Ziajkowicz, Eliza   Safjan, Ilona Klimek, Mateusz Bieryt, Tomasz Więcek, Michał Ziomek, Wiktoria Tracz, Izabela Szafrańska, Małgorzata Wygoda, Magdalena Pikuła, Karol Lis i Irena Michalska.

 

Kandydatów do Nagrody może zgłaszać każdy, wysyłając wypełniony  formularz na adres: kontakt@fundacjajm.pl, lub na: kaczmarczykj@xl.wp.pl

Formularz wniosku można pobrać ze strony: www.fundacjajm.pl lub otrzymać w biurze Fundacji: Nowy Sącz, ul. Tarnowska 25.

Termin składania wniosków upływa 19 listopada 2022 r.

Koncerty połączone z wręczeniem Nagrody im Dra Jerzego Masiora organizowane przez Fundację to projekt, którego głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju utalentowanych artystycznie młodych Sądeczan.

 

Dodatkowe informacje i zapytania – koordynator: tel. 504201322 lub 605107533.

 

 

Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2022.