[RELACJA] Szymon Piotr NIEZABITOWSKI Laureatem Nagrody Masiora 2023!

Tegoroczny Koncert Galowy połączony z wręczeniem  Nagrody im. Dra Jerzego Masiora, poprowadzony przez Julię Kaczmarczyk zorganizowano w dniu 9 grudnia 2023 r. w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.

Po powitaniu wszystkich gości,  w szczególności: darczyńców, wspierających cele fundacji i patronów  medialnych prowadzący koncert nawiązała do idei Nagrody im. Dra Jerzego Masiora, a także przypomniała o plebiscycie na Laureata Publiczności oraz o losowaniu obrazu autorstwa Jerzego Masiora.

Czuliśmy się zaszczyceni tak liczną grupą naszych znakomitych gości wypełniających szczelnie salę im. Romana Sichrawy w MCK Sokół. Przez niemal dwie godziny podziwiali oni występy nominowanych do nagrody młodych artystów, prezentacje multimedialne i koncert gościa specjalnego Sylwi Oszyńskiej – śpiew i Barbary Mirek – fortepian.

Kapituła w składzie: Piotr Gryźlak (przewodniczący), Agata Rolka, Kazimierz Twardowski, Ewelina Szary, Janusz Michalik oraz Józef Kaczmarczyk w tym roku nominowała do nagrody 6 osób.

Nominację do Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2023 otrzymali:

Julia Biel (flet), Wiktoria Biel (skrzypce), Olga Bobrek (fortepian), Ewelina Boczarska (śpiew), Szymon Piotr Niezabitowski (fortepian).

Prowadząca galę, jak zwykle ze swadą, urocza Julia Kaczmarczyk, przedstawiła również pretendującą do nagrody Marię Smołę. Jej zainteresowania obejmują szeroko pojęte sztuki plastyczne – m.in. grafikę warsztatową, rysunek i malarstwo, fotografię oraz design.

Laureatem Nagrody im. Dra Jerzego Masiora A.D.2023 został Szymon Piotr Niezabitowski. Nagroda im. Dra Jerzego Masiora to nie tyko dyplom, prestiż, stosowna statuetka, ale i wsparcie finansowe. Nagrodę (stypendium w wysokości  3 tys. zł) wręczył Prezes Zarządu Fundacji Józef Kaczmarczyk.

Miłym momentem było również wręczenie nagrody indywidualnej – piękna płaskorzeźba „Anioł”, przekazana przez znaną artystkę Bożenę Dudek-Olszewską trafiła do najmłodszej nominowanej do nagrody artystki – pianistki Olgi Bobrek .

W plebiscycie na laureata publiczności największą liczbę głosów uzyskał  Szymon Piotr Niezabitowski. Nagrodę tą ufundował i wręczył poseł Arkadiusz Mularczyk i jego żona Iwona Mularczyk –  Radna Miasta Nowego Sącza.

Wszyscy nominowani otrzymali kwiaty i upominki, od Fundacji, Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego, oraz pozyskane staraniem Pani Marty Mordarskiej – wiceprzewodniczącej Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego – serdecznie dziękujemy.

Patronat Honorowy objął:
Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski,
Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora serdecznie dziękuje firmom:

TECHNOBUD Nowy Sącz, Lasy Państwowe, DAKO, EuroSERWIS Janusz Mucha,  za wsparcie organizacji Koncertu Galowego i przyczynianie się rozwoju młodych talentów artystycznych.  

Podziękowania składamy patro nowi medialnemu: RDN Nowy Sącz.

Gorąco dziękujemy Kapitule Nagrody z jej przewodniczącym Piotrem Gryźlakiem na czele oraz naszym wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w realizację koncertu.

Podziękowanie i słowa uznania kierujemy do Dyrektora MCK „Sokół” Andrzeja Zarycha, a także do kierującego Pracownią Audiowizualną Maksymiliana Zięby z zespołem, których zaangażowanie i profesjonalizm sprawił, że koncert nabrał ciekawszej formy. Ponadto, dziękujemy Panu Robertowi Bestyńskiemu za wykonanie i przekazanie Fundacji dokumentacji fotograficznej Koncertu Galowego.

W tym roku Fundacja wręczyła Nagrodę już po raz piętnasty, można więc powiedzieć, że wręczanie corocznej Nagrody im. Dra Jerzego Masiora za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym staje się tradycją w Nowym Sączu.

GALERIA:
Autor zdjęć: Robert Bestyński