„Skwer im. dra Jerzego Masiora”

Skwer im. dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu
Skwer im. dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu

 

Na wniosek Zarządu i Rady Fundacji im. Dra Jerzego Masiora Rada Miasta Nowego Sącza     nadała imię Dra Jerzego Masiora skwerowi nad rzeką Kamienicą u zbiegu ulic Tarnowskiej,     Paderewskiego i Kraszewskiego.

Miejsce to będzie przypominać o znanym i zasłużonym doktorze medycyny, albowiem Jerzy  Masior to człowiek nieprzeciętny, który poświecił wiele czasu i pracy oraz swoich zdolności ludziom tego miasta. To dobra i ze wszech miar zasadna decyzja Rady Miasta, a przede wszystkim znakomita forma upamiętnienia.

Postać Doktora Masiora jest wciąż żywa w pamięci wielu Nowosądeczan, którzy zetknęli się        z nim jako oddanym lekarzem, zaangażowanym w sprawy mieszkańców radnym miejskim, barwnym przewodnikiem po Lwowie, wychowawcą i nauczycielem kadr medycznych, komandorem Yacht Clubu PTTK Beskid, animatorem życia kulturalnego, twórcą spektakli poetyckich i muzycznych. Obrazy Jerzego Masiora zdobią wiele sądeckich domów, a jego poetyckie teksty, z muzyką Aleksandra Porzucka, rozbrzmiewają na wielu imprezach artystycznych, organizowanych nie    tylko w Nowym Sączu, niejednokrotnie służąc promocji naszej Małej Ojczyzny w kraju i na świecie.

Każde jego działanie było powodowane ogromną miłością do człowieka i ziemi       sądeckiej. Sam kiedyś tak powiedział o sobie: „Nie pochodzę z terenów nowosądeckiego,        a przecież jest to moja niemal rodzinna ziemia z wyboru serca, z przyjaźni do ludzi jakich nigdzie indziej nie spotkałem, z tej niepowtarzalnej atmosfery, bez której nie umiem żyć.”  Można sądzić, że jako Lwowianin – serdeczny, otwarty drugi Lwów odnalazł w Nowym  Sączu.