Walne zgromadzenie osób zasłużonych dla Fundacji

W związku z końcem kadencji Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej działając w oparciu o § 11 Statutu Fundacji im. Dra Jerzego Masiora Zarząd Fundacji zaprasza osoby zasłużone dla Fundacji, którzy swoją ofiarnością przyczynili się do wzrostu prestiżu lub do pomnożenia majątku Fundacji na zebranie,
w celu wyboru Rady oraz Komisji Rewizyjnej Fundacji na kolejną kadencję.

 

Zebranie odbędzie się 18 stycznia 2020 r. (sobota) o godz. 13:00 w Sądeckiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu, ul. Franciszkańska 11.

 

Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie zebrania.
  • Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  • Stwierdzenie ważności zebrania i zdolności do podjęcia wyboru Rady
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Informacja o zasadach wyboru Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej
  • Wybór komisji skrutacyjnej.
  • Wybory Rady Fundacji na VI kadencję (na lata 2020-2022).
  • Ogłoszenie wyników wyborów Rady Fundacji.
  • Zwołanie I posiedzenia Rady Fundacji VI Kadencji.

Statut (fragm.)