XXIII Koncert w Wirydarzu z cyklu “Sądeckie Talenty”

12 sierpnia, o godzinie 19:00 ponownie spotkaliśmy się w Wirydarzu oo. Jezuitów, który stał się miejscem wspaniałych letnich wieczorów, przepełnionych sztuką. XXIII koncert z cyklu “Sądeckie Talenty” i prezentacja kolejnej grupy utalentowanych młodych artystów. Wspaniały wieczór.

XXIII_Koncert_w_Wirydarzu

Wystąpili:

Aleksandra Biel – śpiew

Zuzanna Magiera – recytacja i śpiew

Oliwia Ślipek – śpiew

Katarzyna Wiktorowska – śpiew

Sebastian Cebula – śpiew

Krystian Gizicki – śpiew

Patryk Kruczek – akordeon

Arkadiusz Siedlarz – akordeon

W czasie koncertu swoje prace wystawi Marcelina Kubiak
– twórczość ludowa i fotografia

O XXIII Koncercie w wirydarzu z cylku “Sądeckie Talenty” przeczytasz więcej:
Reportaż NowySacz.pl

Reportaże patronów medialnych:
Dobry Tygodnik Sądecki

Dziennik Polski