„Złote Jabłko Sądeckie” dla Fundacji

„Złote Jabłko Sądeckie” dla Fundacji im. Dra Jerzego Masiora oraz dla Prezesa Fundacji Józefa Kaczmarczyka.

Niezwykle miłym akcentem XXII Koncertu w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty” było wręczenie „Złotego Jabłka Sądeckiego” dla Fundacji im. Dra Jerzego Masiora oraz dla Prezesa Fundacji Józefa Kaczmarczyka. Te zaszczytne wyróżnienia przyznał Starosta Nowosądecki Marek Pławiak w podziękowaniu za pracę społeczną, działalność na rzecz lokalnej wspólnoty, wytrwałe, wieloletnie budzenie wrażliwości artystycznej i literackiej oraz wspieranie rozwoju uzdolnionych Sądeczan.

Jesteśmy wdzięczni za dostrzeżenie naszej pracy i działań, mających na celu promocję i wsparcie rozwoju młodych talentów z terenu całej Sądecczyzny.