Zgłoszenia do Nagrody im. dra Jerzego Masiora 2018

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora wręczy już po raz kolejny młodemu artyście (w wieku do 25 lat) nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym. Nagroda przyznawana jest za konkretne dokonania kandydata (indywidualne lub zespołowe) w zakresie muzyki, plastyki, twórczości literackiej, teatralnej, filmowej albo innej dziedziny sztuki, która w opinii zgłaszających do nagrody zasługuje na to szczególne wyróżnienie.

Podstawowym kryterium wyłonienia nominowanych i laureata nagrody jest ocena dokonań artystycznych kandydatów przez Kapitułę Nagrody. Ogłoszenie decyzji  Kapituły oraz wręczenie Nagrody AD 2018 nastąpi podczas Koncertu Galowego w dniu 15 grudnia 2018 r., w sali MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.   

Dotychczasowi Laureaci Nagrody to: Kinga Pancerz, Klaudia Ziajkowicz, Eliza Safjan, Ilona Klimek, Mateusz Bieryt, Tomasz Więcek, Michał Ziomek, Wiktoria Tracz, Izabela Szafrańska, Małgorzata Wygoda i Magdalena Pikuła.

Kandydatów do Nagrody może zgłaszać każdy, wysyłając wypełniony  wniosek (w formacie DOC) na adres: kontakt@fundacjajm.pl, lub kaczmarczykj@xl.wp.pl

Termin składania wniosków upływa 23 listopada 2018 r.

Formularz wniosku należy pobrać (m.in. u dołu strony) i uzupełnić. Formularz jest w wersji edytowalnej pdf. Każde pole do uzupełnienia jest wyszczególnione i nie pozwala na dokonywanie zmian formalnych formularza a tylko wpisanie. Należy taki plik zapisać, po uzupełnieniu formularza i odesłać do biura Fundacji kontakt@fundacjajm.pl i kaczmarczykj@xl.wp.pl Formularz można także uzupełnić w Biurze Fundacji przy ul. Tarnowskiej 25 w Nowym Sączy przy uprzednim umówieniu.

Dodatkowe informacje i zapytania – tel. 504201322 lub 605107533.

Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2018.