Zgłoszenia do Nagrody im. dra Jerzego Masiora 2019

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora wręczy już po raz kolejny młodemu artyście  (w wieku do 25 lat) nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym. Nagroda przyznawana jest za konkretne dokonania kandydata (indywidualne lub  zespołowe) w zakresie muzyki, plastyki, twórczości literackiej, teatralnej, filmowej albo innej dziedziny sztuki, która w opinii zgłaszających do nagrody zasługuje na to szczególne wyróżnienie.

 

Podstawowym kryterium wyłonienia nominowanych i laureata nagrody jest ocena dokonań artystycznych kandydatów przez Kapitułę Nagrody. Ogłoszenie decyzji   Kapituły oraz wręczenie Nagrody AD 2019 nastąpi podczas Koncertu  Galowego w dniu 14 grudnia 2019 r., w sali MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.   

Podczas tego szczególnego koncertu (w roku 15-lecia Fundacji) zaprezentują się nominowani do nagrody i laureat. Przewidziano także dodatkowe atrakcje (m.in. występ gościa specjalnego, wybór laureata publiczności).

Laureat Nagrody im. dra Jerzego Masiora 2018
 Laureat Nagrody im. dra Jerzego Masiora 2018 – Karol Lis

 

Dotychczasowi Laureaci Nagrody to: Kinga Pancerz, Klaudia Ziajkowicz, Eliza Safjan, Ilona Klimek, Mateusz Bieryt, Tomasz Więcek, Michał Ziomek, Wiktoria Tracz, Izabela Szafrańska, Małgorzata Wygoda, Magdalena Pikuła i Karol Lis.

Kandydatów do Nagrody może zgłaszać każdy, wysyłając wypełniony  formularz na adres: kontakt@fundacjajm.pl, (lub na: kaczmarczykj@xl.wp.pl) formularz wniosku można pobrać ze strony:  www.fundacjajm.pl lub otrzymać w biurze Fundacji: Nowy Sącz, ul. Tarnowska 25.

Termin składania wniosków upływa 22 listopada 2019 r.

Koncerty połączone z wręczeniem Nagrody im Dra Jerzego Masiora organizowane przez Fundację to projekt, którego głównym celem jest promowanie i wspieranie       rozwoju utalentowanych artystycznie młodych  Sądeczan.

 

Patronat Honorowy Koncertu: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski.

 

Dodatkowe informacje i zapytania – koordynator: tel. 504201322 lub 605107533.

Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2019.