Zgłoszenia do Nagrody im. dra Jerzego Masiora 2023

Fundacja im. Dra Jerzego Masiora wręczy już po raz kolejny młodemu artyście (w wieku do 25 lat) nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym. Nagroda przyznawana jest za konkretne dokonania kandydata (indywidualne lub zespołowe) w zakresie muzyki, plastyki, twórczości literackiej, teatralnej, filmowej albo innej dziedziny sztuki, która w opinii zgłaszających do Nagrody zasługuje na to szczególne wyróżnienie.

 

Podstawowym kryterium wyłonienia Nominowanych i Laureata Nagrody jest ocena dokonań artystycznych kandydatów przez Kapitułę Nagrody. Pod uwagę będą brane osiągnięcia z 2023 roku.

Ogłoszenie decyzji Kapituły oraz wręczenie Nagrody A.D. 2023 nastąpi podczas Koncertu Galowego w dniu 9 grudnia 2023 r. w sali MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.   

Podczas tego szczególnego koncertu zaprezentują się Nominowani do Nagrody i Laureat. Przewidziano także dodatkowe atrakcje (m.in. występ gościa specjalnego, wybór laureata publiczności).

Dotychczasowi Laureaci Nagrody to: Kinga Pancerz, Klaudia Ziajkowicz, Eliza   Safjan, Ilona Klimek, Mateusz Bieryt, Tomasz Więcek, Michał Ziomek, Wiktoria Tracz, Izabela Szafrańska, Małgorzata Wygoda, Magdalena Pikuła, Karol Lis, Irena Michalska i Jarogniew Barciszewski-Kozioł.

Kandydatów do Nagrody może zgłaszać każdy, wysyłając wypełniony  formularz
(w formacie .doc [MSWord]) na adres: 
kaczmarczykj@xl.wp.pl.

Formularz wniosku można pobrać ze strony: 
www.fundacjajm.pl 
lub w biurze Fundacji: Nowy Sącz, ul. Tarnowska 25.

Termin składania wniosków upływa 20 listopada 2023 r.

 

Koncerty połączone z wręczeniem Nagrody im. Dra Jerzego Masiora organizowane przez Fundację to projekt, którego głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju utalentowanych artystycznie młodych Sądeczan.

Dodatkowe informacje i zapytania – koordynator: tel. 504201322 lub 605107533.

 

Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Dra Jerzego Masiora 2023.