Zgłoszenia na XXIII Koncert w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”

XXIII Koncert w Wirydarzu

Fundacja aktualnie przygotowuje XXIII Koncert w Wirydarzu z cyklu  „Sądeckie Talenty”,
który odbędzie się 12 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do zgłoszenia kandydatów z subregionu nowosądeckiego reprezentujących różne dziedziny sztuki. W celu zgłoszenia kandydata prosimy wypełnić formularz i przesłać drogą elektroniczną a adres: kaczmarczykj@xl.wp.pl  (ew. dostarczyć na nośniku pamięci do biura Fundacji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2018 r.

Formularze dostępne można pobrać ze strony www.fundacjajm.pl, (ew. otrzymać w biurze Fundacji. Zakwalifikowani wykonawcy koncertu zostaną powiadomieni w terminie do dnia 23 lipca 2018 r. telefonicznie oraz mailowo.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu tel. 504201322 lub 605107533.

Koncerty w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”, organizowane przez     Fundację im. Dra Jerzego Masiora to działanie, którego głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju utalentowanych artystycznie młodych    Sądeczan. Koncerty organizowane są w wirydarzu klasztoru oo Jezuitów
w Nowym Sączu, ul Piotra Skargi 10. Jest to miejsce unikalne. Zachwyca nie tylko piękną architekturą i wystrojem, ale o wyjątkowości tego miejsca  decydują również walory akustyczne