Zgłoszenia na XXIV i XXV Koncert w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”

Koncerty w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”, organizowane przez Fundację im. Dra Jerzego Masiora to działanie, którego głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju utalentowanych artystycznie młodych Sądeczan. Koncerty organizowane są w wirydarzu klasztoru oo Jezuitów w Nowym Sączu, ul. Piotra Skargi 10. Jest to miejsce unikalne. Zachwyca nie tylko piękną architekturą i wystrojem, ale o wyjątkowości tego miejsca decydują również walory akustyczne.

Aktualnie przygotowywany jest XXIV i XXV (jubileuszowy) Koncert w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”,  które odbędą się odpowiednio 16 czerwca i 11 sierpnia 2019 r.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów reprezentujących różne dziedziny sztuki. W celu zgłoszenia kandydata prosimy wypełnić formularz  i przesłać drogą elektroniczną na adres: kaczmarczykj@xl.wp.pl  (ew. dostarczyć na nośniku pamięci do biura Fundacji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2019 r.

Formularze dostępne są na stronie www.fundacjajm.pl, bądź w biurze Fundacji. Zakwalifikowani wykonawcy koncertu zostaną powiadomieni w terminie do dnia 27 maja 2019 r. telefonicznie oraz mailowo.

 

Szczegółowych informacji udzieli koordynator projektu tel. 504201322 lub 605107533.