Zgłoszenia na XXVII Koncert w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”

Koncerty w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”, organizowane przez Fundację im. Dra Jerzego Masiora to działanie, którego głównym celem jest promowanie
i wspieranie rozwoju utalentowanych artystycznie młodych Sądeczan.
Koncerty organizowane są w wirydarzu klasztoru oo. Jezuitów w Nowym Sączu, ul. Piotra Skargi 10. Jest to miejsce wyjątkowe, które zachwyca nie tylko piękną architekturą i wystrojem, ale również unikalnymi walorami akustycznymi.

 

Aktualnie przygotowywany jest XXVII Koncert w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”, który odbędzie się 11 czerwca 2022 r.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów reprezentujących różne dziedziny sztuki.

W celu zgłoszenia kandydata prosimy wypełnić formularz i przesłać drogą elektroniczną na adres: kaczmarczykj@xl.wp.pl , lub kontakt@fundacjajm.pl (ew. dostarczyć na nośniku pamięci do biura Fundacji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2023 r.

Formularze dostępne są na stronie www.fundacjajm.pl, oraz w biurze Fundacji. Zakwalifikowani wykonawcy koncertu zostaną powiadomieni do dnia 20 maja 2022 r. telefonicznie oraz mailowo.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu tel. 504201322 lub 605107533.