Komisja

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej  na lata 2017-2019:

Przewodniczący: Wiesław Słyś

Wiceprzewodniczący: Jan Kożuch

Jan Puchała

ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

• nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu i Fundacji, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji,
• kontrolowanie stanu majątkowego, wyników ekonomicznych Fundacji,
• opiniowanie planów dotyczących działalności Fundacji,

2. Komisja, po dokonaniu oceny sprawozdania z działalności Fundacji przedstawia Fundatorowi lub Przewodniczącemu Zarządu Fundacji wnioski.